top of page

עשר שעות מוקלטות במחיר 180 ש״ח לשלושה חודשים

קורס מבוא לטנטרה השיוויזם הקשמירי- בדגש על שפה וצליל

קורס מבוא לטנטרה השיוויזם הקשמירי- בדגש על שפה וצליל

קורס מבוא לטנטרה השיוויזם הקשמירי- בדגש על שפה וצליל
חיפוש סרטון...
מעין נדבך- שיעור שלישי
$
01:51:02

מעין נדבך- שיעור שלישי

מעין נדבך- שיעור חמישי
$
01:44:12

מעין נדבך- שיעור חמישי

מעין נדבך- שיעור ראשון
$
01:43:27

מעין נדבך- שיעור ראשון

מעין נדבך- שיעור רביעי
$
02:01:06

מעין נדבך- שיעור רביעי

מעין נדבך- שיעור שני
$
01:48:21

מעין נדבך- שיעור שני

bottom of page